Schedule for November 12, 2019 - November 18, 2019

Tue November 12, 2019 Class Instructor
5:15 AM - 6:05 AM Full-Body Wendy Erven
6:15 AM - 7:05 AM Full-Body Wendy Erven
8:00 AM - 8:50 AM Full-Body Wendy Erven
9:00 AM - 9:50 AM Full-Body Wendy Erven
12:00 PM - 12:50 PM Full-Body Anne Thielen
5:30 PM - 6:20 PM Full-Body Lori Johnson
6:30 PM - 7:20 PM Essentials Lori Johnson
Wed November 13, 2019 Class Instructor
5:15 AM - 6:05 AM Full-Body Amy Skolaut
6:15 AM - 7:05 AM Full-Body Amy Skolaut
8:00 AM - 8:50 AM Full-Body Amy Skolaut
9:00 AM - 9:50 AM Full-Body Amy Skolaut
10:00 AM - 10:50 AM Essentials Amy Skolaut
5:30 PM - 6:20 PM Full-Body Anne Thielen
Thu November 14, 2019 Class Instructor
5:15 AM - 6:05 AM Full-Body Wendy Erven
6:15 AM - 7:05 AM Full-Body Wendy Erven
8:00 AM - 8:50 AM Full-Body Wendy Erven
9:00 AM - 9:50 AM Full-Body Wendy Erven
12:00 PM - 12:50 PM Full-Body Anne Thielen
5:30 PM - 6:20 PM Full-Body Lori Johnson
6:30 PM - 7:20 PM Essentials Lori Johnson
Fri November 15, 2019 Class Instructor
5:15 AM - 6:05 AM Full-Body Wendy Erven
6:15 AM - 7:05 AM Full-Body Wendy Erven
8:00 AM - 8:50 AM Full-Body Anne Thielen
9:00 AM - 9:50 AM Full-Body Anne Thielen
10:00 AM - 10:50 AM Essentials Anne Thielen
4:15 PM - 5:05 PM Full-Body Wendy Erven
Sat November 16, 2019 Class Instructor
7:00 AM - 7:50 AM Full-Body Amy Skolaut
8:00 AM - 8:50 AM Full-Body Amy Skolaut
9:00 AM - 9:50 AM Full-Body Amy Skolaut
10:00 AM - 10:50 AM Full-Body Amy Skolaut
Sun November 17, 2019 Class Instructor
8:00 AM - 8:50 AM Full-Body Lori Johnson
9:00 AM - 9:50 AM Full-Body Lori Johnson
10:00 AM - 10:50 AM Full-Body Lori Johnson
4:00 PM - 4:50 PM Pop-Up Class - Restorative Pilates Anne Thielen
Mon November 18, 2019 Class Instructor
5:15 AM - 6:05 AM Full-Body Lori Johnson
6:15 AM - 7:05 AM Full-Body Lori Johnson
8:00 AM - 8:50 AM Full-Body Wendy Erven
9:00 AM - 9:50 AM Full-Body Wendy Erven
10:00 AM - 10:50 AM Essentials Wendy Erven
4:15 PM - 5:05 PM Full-Body Wendy Erven
5:30 PM - 6:20 PM Full-Body Wendy Erven